Tổng hợp các tháng dương lịch có 30 ngày trong 1 năm

Lịch Việt Nam do bị ảnh hưởng bởi lịch Trung Quốc ngày xưa cho nên chúng…

1 năm có bao nhiêu giờ, ngày, tuần, tháng, quý ?

Thời gian là một khái niệm khá là bao la khi chúng ta cần làm một…

Cánh báo những loại quả không nên thắp hương trên bàn thờ !

Bàn thờ là một trong những khu vực linh thiêng nhất cho nên chúng ta không…

Giải thích tại sao có ngày nhuận 29/2 sau 4 năm như thế ?

Giải thích tại sao có ngày nhuận 29/2 sau 4 năm như thế ? Thực ra…