Tổng hợp các tháng dương lịch có 30 ngày trong 1 năm

Lịch Việt Nam do bị ảnh hưởng bởi lịch Trung Quốc ngày xưa cho nên chúng ta luôn có ngày dương lịch và ngày âm lịch, chính vì thế hầu hết chúng thường bị nhầm lẫn không thể biết các tháng dương lịch nào có 30 ngày và các tháng dương lịch nào là có 28 , 29 và 31 ngày .

các tháng dương lịch có 30 ngày trong 1 năm

Thực ra để bây giờ mà hỏi các tháng dương lịch có 30 ngày trong 1 năm thì chắc chắn phải đến 90% người trả lời sai bởi chúng ta cũng ít khi để ý đến các vấn đề này , thường thì chúng ta chỉ cần dựa vào lịch sổ hay các lịch điện tử bởi thời đại công nghệ chúng ta chỉ cần bỏ lịch ra mà kiểm tra nhanh chóng .

Vậy tháng dương lịch nào có 30 ngày và tháng dương lịch nào có 29 ,38 , 31 ngày ?

Các tháng dương lịch có 30 ngày bao gồm :

Tháng 4 , tháng 6 , tháng 9 và tháng 11 .

Các tháng dương lịch có 28 ngày bao gồm :

Tháng 2 là tháng duy nhất có đúng 28 ngày .

Các tháng dương lịch có 29 ngày bao gồm :

Thường thì tháng 2 có năm là 28 ngày và có năm là 29 ngày .

Đọc Thêm:  Cánh báo những loại quả không nên thắp hương trên bàn thờ !

Các tháng dương lịch có 31 ngày bao gồm :

Tháng 1 , tháng 3 , tháng 5 , tháng 7, tháng 8, tháng 10 và tháng 12 .

Trả lời