Giải thích tại sao có ngày nhuận 29/2 sau 4 năm như thế ?

Giải thích tại sao có ngày nhuận 29/2 sau 4 năm như thế ?

Thực ra hiện nay nói đến ngày nhuận thì hầu hết chỉ có những người trung trung tuổi đến người già mới quan tâm đến ngày nhuận , tháng nhuận hay năm nhuận mà thôi . Bởi ngày nhuận xảy ra cũng không hề ảnh hưởng gì đến quá trình sinh sống hay làm việc của mọi người .

Nhưng để mà hiểu hơn về các ngày nhuận thì chúng ta cần tìm hiểu bởi sau này biết đâu nó sẽ giúp ích cho chúng ta khá nhiều hoặc sau này con cháu mình không hiểu sẽ giảng dạy cho con cháu hiểu về các ngày này .

Vậy tại sao có ngày nhuận ?

Ngày nhuận là trong dương lịch cứ 4 năm thì sẽ có một năm nhuận, thêm vào tháng 2 một ngày ngày đó . Cũng có người lại hiểu rằng ngày nhuận đó là việc bổ sung thêm ngày vào dương lịch để làm cho lịch phù hợp với các mùa thời tiết. Vì theo dương lịch thì các mùa thì các sự kiện thiên văn không lặp lại chính xác sau một số nguyên các ngày nên năm dương lịch cứ sau một khoảng thời gian nhất định phải thêm vào một ngày để đảm bảo việc chỉnh lại các sai số do làm tròn năm.

Đọc Thêm:  Cánh báo những loại quả không nên thắp hương trên bàn thờ !

Vậy có ngày nhuận thì có tháng nhuận không ?

Tháng nhuận là có bởi tháng nhuận được tính theo cách tính theo Âm lịch, lịch Mặt trăng.Năm âm lịch sẽ coi 354 ngày là tròn một năm, vậy cho nên cứ 3 năm tích lũy sẽ dư ra thành một tháng. Tháng dư này được cộng vào thời gian của một năm nên gọi là tháng nhuận mà thôi ..

Thế còn năm nhuận cũng có luôn không ?

Thực ra thì năm nhuận cũng là có bản chất của nó là một thủ pháp của các nhà làm lịch nhằm làm cho năm âm lịch và dương lịch không sai lệch nhau nhiều, không có hàm ý gì về thời tiết, khí hậu.

Giải thích vì sao mà 4 năm mới có 1 ngày nhuận là 29/2 ?

Bình thường khi không nhuận thì tháng 2 hàng năm thì chỉ có 28 ngày mà thôi , khi nhuận thì sẽ có ngày là 29/3 .Theo lịch tính thời gian của mặt trời thì chúng ta sẽ gọi là ngày tháng năm dương lịch. Khi trái đất quay trọn một vòng xung quanh mặt trời thì sẽ mất 365 ngày và dư ra 6 tiếng đồng hồ mà năm dương lịch có số nguyên là 365 ngày. Như vậy, một năm dương lịch còn thừa 6 giờ và 4 năm dồn lại thừa 24 giờ, bằng một ngày. Chính vì thế cứ 4 năm sẽ có một năm 366 ngày thì chúng ta gọi là năm nhuận.Nhuận ngày dương lịch được tính vào tháng 2. Do đó, tháng 2 sẽ có 29 ngày

Đọc Thêm:  1 năm có bao nhiêu giờ, ngày, tuần, tháng, quý ?

Ngoài ra xin chia sẻ một kiến thức mà mình nghĩ không mấy người quan tâm đến đó là ngày dương và ngày âm họ dựa vào đâu để tính ?

Ngày dương lịch : Thì chúng ta dựa vào thời gian theo hệ mặt trời để tính

Ngày âm lịch : Thì chúng ta dựa vào thời gian theo hệ mặt trăng để tính

Bạn có thể tham khảo video để hiểu hơn :

 

Bạn có thể tham khảo thêm từ Wiki cho năm nhuận  : https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83m_nhu%E1%BA%ADn