Download mẫu đơn xin xác nhận công tác mới nhất, chuẩn nhất

Đơn xin xác nhận công tác hay còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như: Giấy xác nhận công việc, giấy xác nhận nghề nghiệp,… Đây là loại văn bản thường được sử dụng để vay vốn ngân hàng, làm thẻ tín dụng, xin visa thị thực,… Trong bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số mẫu đơn xin xác nhận công tác chuẩn nhất, mới nhất. 

Đơn xin xác nhận công tác
Đơn xin xác nhận công tác

Một số mẫu đơn xin xác nhận công tác mới nhất, chuẩn nhất

Sau đây là một số mẫu đơn xin xác nhận công tác mới và chuẩn nhất, bạn có thể tham khảo:

Mẫu đơn xin xác nhận công tác – Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————-……………, ngày……..tháng……năm 20…

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): ………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ tạm trú: ………………………………………………………………………………

Số CMND:………………………………………… Ngày cấp:………….Nơi cấp:……

Số điện thoại nhà:…………………………. Số ĐTDĐ: ……………………………….

Hiện đang làm việc tại:…………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ:………………………………………………………………………..

Địa chỉ cơ quan: …………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc: ………………………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:…………………………………………………………………………

Lý do xác nhận công tác:………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Đọc Thêm:  Download adobe media encoder 2020 full crack

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI

        (Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể download mẫu đơn xin xác nhận công tác số 1 tại: DOWNLOAD

Mẫu đơn xin xác nhận công tác – Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi (1): Ban Giám đốc Công ty…………………..

Họ và tên:…………………………………………………………………………

Địa chỉ (2):………………………….…………………………………………….

Số CMND: …………………..Ngày cấp:…………. Nơi cấp:……..…………

Hiện đang công tác tại:

Công ty (3): ……………………………………………………………………….

Địa chỉ (4): …………………..……………………………………………………

Điện thoại (5):……………………………… Fax: ………………………………

Vị trí công tác (6): ………………………………………………………………..

Chức danh/chức vụ (7): …..………………………….…………………………

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

☐ Không xác định thời hạn

☐ Xác định thời hạn 01 năm

☐ Xác định thời hạn 02 năm

☐. Xác định thời hạn 03 năm

☐ Khác (8) (ghi rõ): …………………………………………………………….

Ngày vào làm việc:……………………………………………………………..

Ngày kết thúc (nếu có): ………………..………………………………………

Vị trí công việc đảm nhận theo quá trình công tác (9) (nếu có):

…………………………………………………………………………………….

Lý do xin xác nhận công tác (10):

………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

          XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

    NGƯỜI KHAI

     (Ký, ghi rõ họ tên)

Bạn có thể download mẫu đơn xin xác nhận công tác số 2 tại: DOWNLOAD

Mẫu đơn xin xác nhận công tác – Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………………………………

Họ và tên :……………………………………………………………………….

Địa chỉ :………………………………………………………………………….

Số CMND :…………….. Ngày cấp: …/…/ Nơi cấp:………………….

Hiện đang công tác tại……………………………………………………..

Công ty :…………………………………………………………………………

Địa chỉ :………………………………………………………………………….

Điện thoại : …………………………Fax:……………………………………..

Vị trí công tác :……………………………………………………………….

Phòng/Ban :…………………………………………………………………………

Loại Hợp đồng lao động:

☐ Thời hạn 1 năm;

☐ Thời hạn 2 năm;

☐ Thời hạn 3 năm;

☐ Không xác định thời hạn; khác (ghi rõ):

Thời gian công tác từ …/…/…… đến nay

Lý do xin xác nhận công tác:

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Nay tôi viết đơn này kính trình Ban Giám đốc xác nhận những thông tin trên là chính xác.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

    Xác nhận của Công ty                           

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

                                  Người làm đơn

                             (Ký và ghi rõ họ tên)

Bạn có thể download mẫu đơn xin xác nhận công tác số 3 tại: DOWNLOAD 

Cách viết giấy xác nhận công tác chuẩn nhất

Viết đơn xin xác nhận công tác như thế nào cho đúng?
Viết đơn xin xác nhận công tác như thế nào cho đúng?

Nếu bạn đang phân vân chưa biết nên viết đơn xin xác nhận công tác như thế nào thì hãy tham khảo một số thông tin sau: 

  1. Mục 1 tùy thuộc vào việc người lao động đã/đang làm việc cho cơ quan hay doanh nghiệp, tổ chức, có thể gửi tới Thủ trưởng hoặc  Ban Giám đốc cơ quan, đơn vị.
  2. Người khai ghi rõ ràng, cụ thể địa chỉ nơi đăng ký tạm trú/thường trú của mình: quận/huyện, xã/phường/thị trấn, tỉnh/thành phố.
  3. Viết tương tự như mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, 
  4. Ghi rõ ràng địa chỉ trụ sở theo Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  5. Viết số điện thoại cố định của cơ quan,  doanh nghiệp, tổ chức.
  6. Viết cụ thể phòng, bộ phận, ban làm việc của người khai.
  7. Viết cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: nhân viên, chuyên viên, trưởng phòng, phó phòng,…
  8. Nếu không làm việc theo những hợp đồng nêu trên, bạn phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: Hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng cộng tác viên,…
  9. Trong quá trình làm việc, cơ quan, tổ chức, trong nội bộ doanh nghiệp, người lao động có thể được thuyên chuyển, điều động làm việc ở nhiều bộ phận, nhiều vị trí khác nhau. Chính vì vậy, người khai nên viết chi tiết thời gian làm việc cho từng vị trí, bộ phận.

Mong rằng với những thông tin trên từ chúng tôi đã giúp bạn đọc có thêm nhiều hữu ích. Đặc biệt là bạn đừng bỏ qua những mẫu đơn xin xác nhận công tác được chia sẻ trong bài viết nhé!

Đọc Thêm:  Cách tải yakuza 0 Việt hóa dành cho máy tính mới nhất