Cách sửa lỗi This video file cannot be played. (Error Code: 102630)

Khi chúng ta muốn nhúng 1 video vào website hay chúng ta đang lập trình mà bị lỗi This video file cannot be played. (Error Code: 102630) mà không biết nó là lỗi phát sinh từ đâu ? . Chính vì thế dưới đây mình xin hướng dẫn cách khắc phục lỗi này nhanh chóng chỉ trong vài bước  .

Đầu tiên bạn muốn khắc phục lỗi này thì bạn phải biết được nguyên nhân của nó phát sinh từ đâu thì mới có hướng giải quyết được . Chính vì thế bạn cần phải thực hiện kiểm tra mã lỗi 102630 là nó cảnh báo của lỗi gì để có hướng khắc phục nó .

Với lỗi này chúng ta đã tra là do lỗi This video file cannot be played như sau :

This video file cannot be played. (Error Code: 102630)

Vậy là chúng ta thấy lỗi này là do không tìm thấy nguồn phát và khả năng đây là do phiên bản JW Player của bạn chưa được hoặc không còn được hỗ trợ nữa .

Cách khắc phục :

Hãy nâng cấp bản JW Player của bạn lên trước là xong nhé .

This video file cannot be played. (Error Code: 102630)

Bạn có thể tham khảo bảng mã lỗi khác ở dưới đây :

CODE REASON DEPRECATED ERROR MESSAGE < 8.4.0 DISPLAYED MESSAGE
101100 A component of the player failed to load. Network error Sorry, the video player failed to load.
101101 Failed to load the jwplayer.core component Network error Sorry, the video player failed to load.
101102 Failed to load the jwplayer.core.controls component Network error Sorry, the video player failed to load.
101103 Failed to load the jwplayer.core.controls.polyfills component Network error Sorry, the video player failed to load.
101104 Failed to load the jwplayer.core.controls.html5 component Network error Sorry, the video player failed to load.
101105 Failed to load the jwplayer.core.controls.polyfills.html5component Network error Sorry, the video player failed to load.
101120 Failed to load the polyfills.intersection-observer component Network error Sorry, the video player failed to load.
104100 A playback component of the player (provider) failed to load Failed to load media Sorry, the video player failed to load.
104151 The provider.flash.js playback component of the player (Flash provider) failed to load Failed to load media Sorry, the video player failed to load.
104152 The provider.html5.js playback component of the player (HTML5 provider) failed to load Failed to load media Sorry, the video player failed to load.
104153 The provider.hlsjs.js playback component of the player (HLS.JS provider) failed to load Failed to load media Sorry, the video player failed to load.
104154 The provider.shaka.js playback component of the player (Shaka provider) failed to load Failed to load media Sorry, the video player failed to load.
Đọc Thêm:  Cách sửa lỗi a javascript error occurred in the main process Skype & Zalo
102000 Unknown error. This is generally caused by an unknown XHR error or an exception thrown while parsing the content; for more context we recommend checking the source error. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
102001 The XHR request exceeded the timeout argument or the default of 60 seconds. Error loading playlist: Timeout Sorry, the video player failed to load.
102002 The browser failed to make the XHR request because it does not support XMLHttpRequest. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
102003 An exception was thrown while calling xhr.open. The reason varies depending on the browser, but the cause is usually a malformed URL. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
102004 An exception was thrown while calling xhr.send. The reason varies depending on the browser. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
102005 An exception was thrown in the XHR requestFilter. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
102006 The XHR request failed with a status code outside of the 400 and 500 ranges. Error loading playlist: () Sorry, the video player failed to load.
102007 The XHR request of a relative or protocol-relative URL failed because the page is hosted over the file:// protocol. We recommend either hosting your pages on the web, or using absolute paths with defined protocols. Error loading playlist: () Sorry, the video player failed to load.
102400-102599 The XHR request failed and returned a valid HTTP status error (eg. 102404 is HTTP status code 404). * Error loading playlist: File not found (http status code 404)
* Error loading playlist: <xhr.status>(<xhr.statusText>)
Sorry, the video player failed to load.
102601 The DOMParser could not parse the XML; it must be malformed. Error loading playlist: Invalid XML Sorry, the video player failed to load.
102602 The XML did not return a response; it must be malformed. Error loading playlist: Invalid XML Sorry, the video player failed to load.
102611 The JSON could not be parsed; it must be invalid. Error loading playlist: Invalid JSON Sorry, the video player failed to load.
102621 The requested playlist is not a valid RSS or JSON feed. Error loading playlist: Not a valid RSS/JSON feed Sorry, the video player failed to load.
Đọc Thêm:  Cách gỡ bỏ Google Drive trên máy tính ( PC ) chỉ trong vài bước
102630 Either an empty playlist was requested or none of the items passed our filter for valid files. No playable sources found This video file cannot be played.
102640 The playlist item could not be loaded because it is undefined or missing a valid source. No media This video file cannot be played.
202000 Unknown error. This is generally caused by an unknown XHR error or an exception thrown while parsing the content; for more context we recommend checking the source error. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
202001 Request exceeded timeout argument or default of 60 seconds. Error loading playlist: Timeout Sorry, the video player failed to load.
202002 The browser failed to make the XHR request because it does not support XMLHttpRequest. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
202003 An exception was thrown while calling xhr.open. The reason varies depending on the browser, but the cause is usually a malformed URL. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
202004 An exception was thrown while calling xhr.send. The reason varies depending on the browser. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
202005 An exception was thrown in the XHR requestFilter. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
202006 The XHR request failed with a status code outside of the 400 and 500 ranges. Error loading playlist: Error loading file Sorry, the video player failed to load.
202007 The XHR request of a relative or protocol-relative URL failed because the page is hosted over the file:// protocol. We recommend either hosting your pages on the web, or using absolute paths with defined protocols. Error loading playlist: () Sorry, the video player failed to load.
202400-202599 The XHR request failed and returned a valid HTTP status error (eg. 202404 is HTTP status code 404). * Error loading playlist: File not found (http status code 404)
* Error loading playlist: <xhr.status>(<xhr.statusText>)
Sorry, the video player failed to load.
202601 The DOMParser could not parse the XML; it must be malformed. Error loading playlist: Invalid XML Sorry, the video player failed to load.
202602 The XML did not return a response; it must be malformed. Error loading playlist: Invalid XML Sorry, the video player failed to load.
202611 The JSON could not be parsed; it must be invalid. Error loading playlist: Invalid JSON Sorry, the video player failed to load.
202621 The requested playlist is not a valid RSS or JSON feed. Error loading playlist: Not a valid RSS/JSON feed Sorry, the video player failed to load.
202630 Either an empty playlist was requested or none of the items passed our filter for valid files. Playlist error: No playable sources found Sorry, the video player failed to load.
Đọc Thêm:  Trải nghiệm cuộc sống nông dân thật sự với Farming Simulator 20
203000 An error occurred when switching playlist items. N/A This video file cannot be played.
203100 A playback component of the player (the provider), required to play the requested item, failed to load between playlist items. Playlist error: Failed to load media This video file cannot be played.
203640 The playlist item could not be loaded because it is undefined or missing a valid source. Playlist error: No media This video file cannot be played.
204100 A playback component of the player (the provider) failed to load. Could not play video: Failed to load media This video file cannot be played.
204151 The provider.flash.js playback component of the player (Flash provider) failed to load. Could not play video: Failed to load media This video file cannot be played.
204152 The provider.html5.js playback component of the player (HTML5 provider) failed to load. Could not play video: Failed to load media This video file cannot be played.
204153 The provider.hlsjs.js playback component of the player (HLS.JS provider) failed to load. Could not play video: Failed to load media This video file cannot be played.
204154 The provider.shaka.js playback component of the player (Shaka provider) failed to load. Could not play video: Failed to load media This video file cannot be played.
210000 An unknown error occurred in the Flash player. <event.message> This video file cannot be played.
210001 The Flash player could not setup properly using the given player config. This error is generally browser specific. Failed to setup flash The video cannot be played in this browser.
210002 The Flash plugin was blocked from loading by the browser; the viewer must unblock the plugin to allow playback. This error is most likely to occur on IE11 for Windows 7, or when using a legacy media type that can only be played with Flash (e.g. FLV files). Flash plugin failed to load The video cannot be played in this browser.
214000 A media playback error occurred in the flash player. <event.message> This video file cannot be played.

Theo : https://developer.jwplayer.com/jw-player/docs/developer-guide/api/errors-reference/

Trả lời