Bạn đang tìm kiếm bộ Microsoft Office để cài đặt nhưng bạn khi bạn tải về để cài đặt thì lại gặp tình trạng Office 2010 bị khóa mà không biết phải làm như thế nào  ?. Chính vì thế hôm nay daydore.com xin chia sẻ cho bạn 2 cách khắc phục lỗi Office 2010 bị khóa nhé .

Trước khi đi vào khắc phục lỗi Office 2010 bị khóa thì bạn cần phải lựa chọn các nơi tải bộ soạn thảo văn bản này đảm bảo an toàn tránh các mã độc kèm theo sẽ gây ra hư máy hoặc phải cài lại hệ điều hành nhé .

Cách khắc phục lỗi Office 2010 bị khóa

Cách khắc phục lỗi Office 2010 bị khóa :

Việc gặp lỗi Office 2010 bị khóa thường chúng chúng ta gặp nhiều nguyên nhân khác nhau và từng trường hợp khác nhau như file cài đặt bị khóa hoặc file word excel bị khóa … Để khắc phục những vấn đề này thì chúng tôi xin chia sẻ những cách khắc phục sau :

Cách 1 : Mở khóa Office 2010 bằng lệnh

Đây là một trong những phương pháp giúp bạn hoàn toàn có thể mở khóa Office 2010 một cách đơn giản và nhanh chóng theo các bước sau :

Bước 1 : Chúng ta copy đoạn code này về và lưu vào notepad :

REM ============================================================
REM errorcode401.blogspot.in
@echo off
title Rar Password Cracker
mode con: cols=47 lines=20
copy “C:\Program Files\WinRAR\Unrar.exe”
SET PSWD=0
SET DEST=%TEMP%\%RANDOM%
MD %DEST%
:RAR
cls
echo ———————————————-
echo GET DETAIL
echo ———————————————-
echo.
SET/P “NAME=Enter File Name : “
IF “%NAME%”==”” goto NERROR
goto GPATH
:NERROR
echo ———————————————-
echo ERROR
echo ———————————————-
echo Sorry you can’t leave it blank.
pause
goto RAR
:GPATH
SET/P “PATH=Enter Full Path : “
IF “%PATH%”==”” goto PERROR
goto NEXT
:PERROR
echo ———————————————-
echo ERROR
echo ———————————————-
echo Sorry you can’t leave it blank.
pause
goto RAR
:NEXT
IF EXIST “%PATH%\%NAME%” GOTO START
goto PATH
:PATH
cls
echo ———————————————-
echo ERROR
echo ———————————————-
echo Opppss File does not Exist..
pause
goto RAR
:START
SET /A PSWD=%PSWD%+1
echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0
echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0
echo 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1
echo 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0
echo 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
echo 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
echo 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
UNRAR E -INUL -P%PSWD% “%PATH%\%NAME%” “%DEST%”
IF /I %ERRORLEVEL% EQU 0 GOTO FINISH
GOTO START
:FINISH
RD %DEST% /Q /S
Del “Unrar.exe”
cls
echo ———————————————-
echo CRACKED
echo ———————————————-
echo.
echo PASSWORD FOUND!
echo FILE = %NAME%
echo CRACKED PASSWORD = %PSWD%
pause>NUL
exit
REM ============================================================

 Bước 2 : Sau khi có file mokhoa-office2010.bat rồi thì chúng ta cần làm tiếp tục đó là kích đúp vào file mokhoa-office2010.bat vừa tạo để chạy .

 

Bước 3 : Trong Enter File Name trong bảng điều khiển trên thì chúng ta cần thực hiện lấy thông tin file nén của File cài đặt Office 2010 bằng cách Chuột phải vào File nén >> Properties >> Details

Trong phần Details chúng ta cần quan tâm đến 2 phần chính dưới đây đó là NameFolder path để nhập vào phần trên kia thôi nhé .

Bước 4 : Sau khi chúng ta có thông tin về NameFolder path thì chúng ta tiền hành nhập lần lượt vào như hình sau .

 

Thế là chúng ta có thể hoàn toàn mở khóa được File Office 2010 chuẩn 100% nhé .

Cách 2 : Mở khóa Office 2010 bằng phần mềm RAR Password

Bước 1 : Chúng ta đầu tiên phải thực tải phần mềm về và cài đặt trước tại link : RAR Password sau khi tải về xong và tiến hành cài đặt thông thường như các phần mềm khác . Với phần mềm này thì chúng ta cài khá đơn giản chỉ có một vài bước OK là được thôi .

Lưu ý : Khi cài đặt xong mở lên nó sẽ đòi hỏi key bản quyền thì bạn Next để tiếp tục dùng thử 7 ngày nhé .

Bước 2 : Sau khi cài đặt xong chúng ta tiến hành mở phần mềm RAR Password lên và tiến hành thao tác như hình dưới đây ,

Lưu ý : Trong phần này thì chúng ta cần phải cài đặt tích vào các phần sau :

– All Caps latin (A – Z)

– All small latin (a-z)

– All digts (0-9)

– All special symbols

Chúng ta tiếp tục chọn File Office 2010 cần mở khóa và nhấp và Open để phần mềm tự động phá Password nhé .

Bước 3 :  Sau đó chúng ta chờ cho đến khi Office 2010 được mở khóa là xong nhé .

 

Đó là tổng hợp cách khắc phục lỗi Office 2010 bị khóa đơn giản mà hiệu quả 100% ai cũng có thể thực hiện được nhé . Chúc các bạn thành công . Nếu có vấn đề gì trong thực hiện thì hãy Comment ở dưới để Ad hỗ trợ bạn nhé .

Cách sửa lỗi Unlicensed Product Microsoft Office 2010, 2013, 2016

Phần mềm Microsoft Office là một trong những bộ phần mềm mà được sử dụng phổ…