Cách tắt chương trình khởi động cùng Win 7, 8, 10 bằng lệnh msconfig

 

 Khi có nhiều chương trình cùng khởi động theo Windows thì rất dễ gây ra hiện tượng máy tính của bạn sẽ bị khởi động chậm và lâu , chính vì thế việc tắt các chương trình khởi động cùng Win 7 , 8 , 10 là một trong những cách mà giúp máy tính của bạn khởi động nhanh […]

Read more