Wireshark là gì ? Ứng dụng của nó như thế nào ?

 

 Wireshark là gì ? Wireshark là một phần mềm tự do dùng để xử lý sự cố mạng, một công cụ kiểm tra, theo dõi và phân tích thông tin mạng được phát triển bởi Gerald Combs. Nó có thể được sử dụng trên Linux, Mac OS X và Windows. Lúc đầu nó mang tên là Ethereal nhưng đổi tên là Wireshark vì có vấn đề về nhãn hiệu.Ngày nay […]

Read more