1 Ha bằng bao nhiêu m2 ? Cách tính như thế nào là đúng nhất ?

 

 Đây là một đại lượng chuyển đổi toán học mà chúng ta được học từ thời lớp 7 , lớp 8 rồi . Nhưng cũng khá nhiều người hiện nay quên không thể nhớ được 1Ha bằng bao nhiêu m2, và đổi ra đại lượng km2 chắc chắn là chúng ta cũng không thể nào có thể nhớ nổi được […]

Read more