Monday, 26 August, 2019

Thẻ: 1 ha = m2


ha sang met vuong - 1 Ha bằng bao nhiêu m2 ? Cách tính như thế nào là đúng nhất ?

Đây là một đại lượng chuyển đổi toán học mà chúng ta được học từ thời lớp 7 , lớp 8 rồi . Nhưng cũng khá nhiều người hiện nay quên không thể nhớ được 1Ha bằng bao nhiêu m2, Read more…