Payload là gì ? Và nó được hiểu như thế nào cho đúng ?

 

 Thực ra có khá nhiều tò mò về từ “Payload” khi chúng ta thường gặp nó rất nhiều ở các cuộc giao tiếp hay quảng cáo .Thực ra với từ này thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở nhiều nơi và từng lĩnh vực khác nhau cũng có sử dụng bởi từ này có thể suy ra được rất nhiều […]

Read more