Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Việc tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, logarit thực ra không phải khó , chúng ta chỉ cần phải chăm chỉ và nhớ hết được các công thức cơ bản là chúng ta hoàn toàn có thể giải được một cách đơn giản và nhanh chóng không hề mát nhiều thời gian và công sức .

Tìm được tập xác định là bước đầu tiên mà học sinh nào cũng phải làm khi giải toán về đồ thị hàm số. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến bài toán bị mất trắng điểm. Để giúp các em xong việc tìm tập xác định của hàm số thật tốt, CCBook sẽ chia sẻ một số nguyên lý sau đây.

 

Các cách tìm tập xác định của hàm số mũ :

 1. Tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa

  Đối với hàm số lũy thừa thì được định nghĩa như sau : Hàm số lũy thừa y = xα với α ∈ R hàm số luỹ thừa.Tập xác định của hàm số sẽ phụ thuộc vào giá trị α.

  Nếu:
  – α nguyên dương thì  D = R.
  – α không nguyên thì  D = (0;+∞).

 2. Tìm tập xác định của hàm số Logarit

  Hàm số logarit có dạng y = logax với a>0, a ≠ 1

10 bài tập kèm lời giải về tìm tập xác định của hàm số mũ :

Bài 1: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-x2 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 2: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-2x > 0 ⇔ x < 1/2

Bài 3: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi và chỉ khi 2x-4 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2

Bài 4: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi và chỉ khi 4-x > 0 ⇔ x < 4

Bài 5: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1+x-2x2 > 0 ⇔ -1/2 < x < 1

Bài 6: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp ánVậy tập xác định của hàm số là D=(5/2; 3).

Bài 7: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp ánVậy tập xác định của hàm số là D=(-4 ; 4)\{-2 ,2}.

Bài 8: Tìm tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi 5x+2-125 > 0 ⇔ 5x+2 > 53 ⇔ x > 1.

Vậy tập xác định D=(1;+∞).

Bài 9: Tìm tập xác định của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số có nghĩa khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án⇔ 3x+1 > 0 ⇔ x > -1/3.

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Tìm tập xác định D của hàm số

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Hàm số xác định khi và chỉ khi

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đọc Thêm:  Thật hư việc trồng răng implant đối với sức khỏe con người

Trả lời