Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Việc tìm tập xác định của hàm số mũ, lũy thừa, logarit thực ra không phải khó , chúng ta chỉ cần phải chăm chỉ và nhớ hết được các công thức cơ bản là chúng ta hoàn toàn có thể giải được một cách đơn giản và nhanh chóng không hề mát nhiều thời gian và công sức .

Tìm được tập xác định là bước đầu tiên mà học sinh nào cũng phải làm khi giải toán về đồ thị hàm số. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến bài toán bị mất trắng điểm. Để giúp các em xong việc tìm tập xác định của hàm số thật tốt, CCBook sẽ chia sẻ một số nguyên lý sau đây.

 

Các cách tìm tập xác định của hàm số mũ :

 1. Tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa

  Đối với hàm số lũy thừa thì được định nghĩa như sau : Hàm số lũy thừa y = xα với α ∈ R hàm số luỹ thừa.Tập xác định của hàm số sẽ phụ thuộc vào giá trị α.

  Nếu:
  – α nguyên dương thì  D = R.
  – α không nguyên thì  D = (0;+∞).

 2. Tìm tập xác định của hàm số Logarit

  Hàm số logarit có dạng y = logax với a>0, a ≠ 1

10 bài tập kèm lời giải về tìm tập xác định của hàm số mũ :

Bài 1: Tìm tập xác định D của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 1 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-x2 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1

Bài 2: Tìm tập xác định D của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 2 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

banner game - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1-2x > 0 ⇔ x < 1/2

Bài 3: Tìm tập xác định D của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 3 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi và chỉ khi 2x-4 ≠ 0 ⇔ x ≠ 2

Bài 4: Tìm tập xác định D của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 4 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi và chỉ khi 4-x > 0 ⇔ x < 4

Bài 5: Tìm tập xác định D của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 5 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi và chỉ khi 1+x-2x2 > 0 ⇔ -1/2 < x < 1

Bài 6: Tìm tập xác định D của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 6 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi và chỉ khi

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 14 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giảnVậy tập xác định của hàm số là D=(5/2; 3).

Bài 7: Tìm tập xác định D của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 7 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi và chỉ khi

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 15 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giảnVậy tập xác định của hàm số là D=(-4 ; 4)\{-2 ,2}.

Bài 8: Tìm tập xác định của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 8 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi 5x+2-125 > 0 ⇔ 5x+2 > 53 ⇔ x > 1.

Vậy tập xác định D=(1;+∞).

Bài 9: Tìm tập xác định của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 9 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số có nghĩa khi

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 16 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản⇔ 3x+1 > 0 ⇔ x > -1/3.

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 17 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Bài 10: Tìm tập xác định D của hàm số

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 10 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

Hàm số xác định khi và chỉ khi

bai tap tim tap xac dinh cua ham so mu luy thua logarit 18 - Cách tìm tập xác định của hàm số mũ lũy thừa, logarit đơn giản

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *