Tag Archives: postal code là gì

Apt/Suite là gì ? Tại sao khi đăng ký lại có phần này ?

Có rất nhiều người khi đăng ký một form nào đó trên mạng thường bắt gặp có phần Apt/Suite mà không hề biết Apt/Suite là gì ? và điền vào phần đó những gì ? Vậy Apt/Suite là gì ? Bản chất apt/suite nó là từ viết tắt của từ tiếng anh “”what is ur apartment number/suite […]