Top 5 laptop cho sinh viên tốt nhất mà không bao giờ lỗi thời

Như chúng ta biết thì sinh viên bây giờ khác xưa rất nhiều , sinh viên ngày nay mỗi người một chiếc laptop cho sinh viên riêng bởi đây là một trong những phương tiện cần phải có cho sinh viên và cũng là một trong những đời sống ngày một cải thiện hơn. Trong khi đó chúng ta sinh viên cách đây 4 – 5 năm thì để mà có 1 chiếc laptop cũng khá xa xỉ đối với chúng ta . Chúng ta thấy đa phần sinh viên…

Read More