Monday, 26 August, 2019

Thẻ: come across


come across la gi - Nghĩa của từ come across là gì ? Các ví dụ về come across

Một từ tiếng anh cũng có khá nhiều nghĩa , Come Across cũng thế nó có nhiều nghĩa tùy theo câu nói mà chúng ta có thể diễn đạt theo ý mình . Nhiều người cho rằng từ Come Across Read more…