Hệ số lương 2.34 là bao nhiêu tiền ? Cách tính như thế nào là đúng ?

 

 Lương là một trong những vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm đặc biệt là những ai đang làm kế toán và những người đang đi làm công ăn lương, thực ra nhiều người chỉ nghe đến hệ số lương 2.34 mà không biết nó là bao nhiêu tiền . Hệ số lương 2.34 là hệ số lương […]

Read more