Lãi ròng là gì ? Cách tính lãi ròng như thế nào là đúng ?

Nhiều người hiện nay thấy trên các thông tin đại chúng và đặc biệt trong các bản tin kinh tế thì có nghe thấy từ “lãi ròng ” nhưng lại không biết được nghĩa của lãi ròng là gì ? . Cũng có nhiều người lại đoán già đoán non rằng nó là lợi nhuận của công ty chung chung thế . Vậy lãi ròng là gì ? Bản chất lãi ròng có tên gọi khác là lợi nhuận ròng , nó được tính bằng lợi nhuận gộp khi đã…

Read More