Saturday, 24 August, 2019

Thẻ: cách tắt khởi động cùng Win 8.1


maxresdefault 1 - Cách tắt chương trình khởi động cùng Win 7, 8, 10 bằng lệnh msconfig

Khi có nhiều chương trình cùng khởi động theo Windows thì rất dễ gây ra hiện tượng máy tính của bạn sẽ bị khởi động chậm và lâu , chính vì thế việc tắt các chương trình khởi động cùng Read more…