Có cách sử dụng TeamWiewer mà đối phương không biết không ?

 

 Như chúng ta thấy thì phần mềm kết nối màn hình từ để điều khiển 1 máy tính khác thường chúng ta sử dụng các phần mềm như TeamViewer hoặc Ultral View  là chủ yếu . Chính vì thế đây được đánh giá là 2 phần mềm hàng đầu trong việc điều khiển màn hình từ xa . Thông thường […]

Read more