Cách ẩn ngày sinh nhật trên Skype chỉ trong 5 bước duy nhất

 

 Có rất nhiều người vì không muốn đối thủ mình biết mình là ai và không muốn được đối thủ biết mình là sinh năm bao nhiêu, chính vì thế có rất nhiều người muốn ẩn ngày sinh trên Skype để đảm bảo thông tin bảo mật cá nhân hơn . Chức năng thông báo ngày sinh nhật trên Skype […]

Read more