Monday, 26 August, 2019

Thẻ: ảnh 4×6 kích thước bao nhiêu


1 1 - Kích thước ảnh 2x3, 3x4 ,4x6, 6x9, 9x12 là bao nhiêu pixel, inch ?

Khi đi chụp ảnh làm hồ sơ hay các giấy tờ tùy thân nào khác thì chúng ta thường nghe đến khái niệm là chụp ảnh 2×3, 3×4 ,4×6, 6×9, 9×12 nhưng chúng ta cũng chỉ biết là nó có Read more…