Monday, 26 August, 2019

Thẻ: 1 tháng có bao nhiêu tuần


1 ngay - 1 năm có bao nhiêu giờ, ngày, tuần, tháng, quý ?

Thời gian là một khái niệm khá là bao la khi chúng ta cần làm một việc gì đó thì chúng ta cũng cần phải có thời gian, công sức , tiền bạc . Khái niệm 1 năm có bao Read more…