1 năm có bao nhiêu giờ, ngày, tuần, tháng, quý ?

 

 Thời gian là một khái niệm khá là bao la khi chúng ta cần làm một việc gì đó thì chúng ta cũng cần phải có thời gian, công sức , tiền bạc . Khái niệm 1 năm có bao nhiêu giờ, ngày, tuần, tháng, quý thì đang có khá nhiều vấn đề liên quan đến nó như tính thời […]

Read more