Kích thước ảnh 2×3, 3×4 ,4×6, 6×9, 9×12 là bao nhiêu pixel, inch ?

Khi đi chụp ảnh làm hồ sơ hay các giấy tờ tùy thân nào khác thì chúng ta thường nghe đến khái niệm là chụp ảnh 2×3, 3×4 ,4×6, 6×9, 9×12 nhưng chúng ta cũng chỉ biết là nó có kích thước khác nhau mà thôi. Đối với việc kích thước ảnh thì đó là một quy chuẩn chung cho những kích thước đi làm hồ sơ hay chứng minh nhân dân…

Kích thước ảnh 2x3, 3x4 ,4x6, 6x9, 9x12 là bao nhiêu pixel, inch ?

Thực ra những bức ảnh chúng ta chụp thì cũng chỉ biết kích thước ảnh là 2×3, 3×4 ,4×6, 6×9, 9×12 mà không hề biết nó là kích thước cm hay mm hay dm hay m. Chính vì thế hôm nay mình xin giải thích cụ thể về kích thước ảnh 3×4 ,4×6, 6×9 cho mọi người hiểu rõ .

 • Bản chất ảnh 2×3 chính là kích thước ảnh : 2 cm x 3 cm
 • Bản chất ảnh 3×4 chính là kích thước ảnh : 3 cm x 4 cm
 • Bản chất ảnh 4×6 chính là kích thước ảnh : 4 cm x 6 cm
 • Bản chất ảnh 6×9 chính là kích thước ảnh : 6 cm x 9 cm
 • Bản chất ảnh 9×12 chính là kích thước ảnh : 9 cm x 12 cm

Chúng ta có thể tham khảo bảng quy đổi cụ thể cho từng kích thước như sau :

Đầu tiên chúng ta cần phải biết được cách quy đổi từ đơn vị Cm sáng inch và Cm sang Pixel .

Cách quy đổi như sau :

1 cm = 0.39370098114 inch

1 cm = 37.795275591 pixel

Từ đó chúng ta có thể quy đổi chính xác các tỉ lệ ảnh như sau :

 1. Đối với ảnh 2×3 thì chúng ta đổi ra inch và pixel thành :

  – Đổi ra Inch :  2×3 (cm) =  ( 2 x 0.39370098114 ) x (3 x 0.39370098114) = 0.787 x 1.181 (inch)
  – Đổi ra Pixel : 2×3 (cm) =  ( 2 x 37.7952755906 ) x (3 x 37.7952755906) = 75.590 x 113.385 (inch)

 2. Đối với ảnh 3×4 thì chúng ta đổi ra inch và pixel thành :

  – Đổi ra Inch :  3×4 (cm) =  ( 2 x 0.39370098114 ) x (3 x 0.39370098114) = 1.181 x 1.575 (inch)
  – Đổi ra Pixel : 3×4 (cm) =  ( 2 x 37.7952755906 ) x (3 x 37.7952755906) = 113.385 x 151.1811 (inch)

 3. Đối với ảnh 4×6 thì chúng ta đổi ra inch và pixel thành :

  – Đổi ra Inch :  4×6 (cm) =  ( 2 x 0.39370098114 ) x (3 x 0.39370098114) = 1.575 x 2.362 (inch)
  – Đổi ra Pixel : 4×6 (cm) =  ( 2 x 37.7952755906 ) x (3 x 37.7952755906) = 1.575 x 226.771 (inch)

 4. Đối với ảnh 6×9 thì chúng ta đổi ra inch và pixel thành :

  – Đổi ra Inch :  6×9 (cm) =  ( 2 x 0.39370098114 ) x (3 x 0.39370098114) = 2.362 x 3.543 (inch)
  – Đổi ra Pixel : 6×9 (cm) =  ( 2 x 37.7952755906 ) x (3 x 37.7952755906) = 226.771 x 340.1574 (inch)

 5. Đối với ảnh 9×12 thì chúng ta đổi ra inch và pixel thành :

  – Đổi ra Inch :  9×12 (cm) =  ( 2 x 0.39370098114 ) x (3 x 0.39370098114) = 3.543 x 4.724 (inch)
  – Đổi ra Pixel : 9×12 (cm) =  ( 2 x 37.7952755906 ) x (3 x 37.7952755906) = 340.1574 x 453.5433 (inch)

Ngoài ra nếu chúng ta muốn chính xác nhất thì tham khảo cách chuyển đổi trực tiếp trên các trang web chuyển đồi online như :

Ngoài ra chúng ta cũng có thể tham khảo bảng tính tổng quan về các loại kích thước khổ giấy sau :

Kích thước
(mm)
Kích thước
(inch)
Pixel
(300 DPI/PPI)
Tỷ lệ Ghi chú
89 x 127 3,5 x 5 1051 × 1500 10:7 Thường gọi là cỡ 9 x 12 cm
102 x 152 4 x 6 1205 × 1795 3:2 Thường gọi là cỡ 10 x 15 cm (gần cỡ giấy postcard Nhật)
127 x 178 5 x 7 1500 × 2102 7:5 Thường gọi là cỡ 13 x 18 cm
152 × 203 6 x 8 1795 × 2398 4:3 Thường gọi là cỡ 15 x 20 cm, bẳng 1/2 khổ giấy A4
203 × 254 8 x 10 2398 × 3000 5:4 Thường gọi là cỡ 20 x 25 cm
203 × 305 8 x 12 2398 × 3602 3:2 Xấp xỉ bằng khổ giấy A4, gấp đôi cỡ 15 x 20 cm
254 × 305 10 x 12 3000 × 3602 6:5 Thường gọi là cỡ 25 x 30 cm
254 × 381 10 x 15 3000 × 4500 3:2 Thường gọi là cỡ 25 x 38 cm
279 × 356 11 x 14 3295 × 4205 14:11 Thường gọi là cỡ 28 x 36 cm
279 × 432 11 x 17 3295 × 5102 17:11 Thường gọi là cỡ 28 x 43 cm
305 × 381 12 x 15 3602 × 4500 5:4 Thường gọi là cỡ 30 x 38 cm
305 × 457 12 x 18 3602 × 5492 3:2 Thường gọi là cỡ 30 x 45 cm
762 x 508 20 x 30 6000 x 9000 3:2 Thường gọi là cỡ 50 x 75 cm, bằng ảnh lịch cuốn treo tường
105 x 148 4.13 x 5.83 1750 x 1240 A6 Bằng nửa khổ A5, bằng 1/4 khổ A4
148 x 210 5.83 x 8.27 2480 x 1750 A5 Bằng nửa khổ A4, xấp xỉ bằng cỡ ảnh 15 x 20 cm
210 x 297 8.27 x 11.69 3500 x 2480 A4 Khổ giấy A4, xấp xỉ gấp đôi ảnh cỡ 15 x 20 cm
297 x 420 11.69 x 16.54 4960 x 3500 A3 Gấp đôi khổ A4
420 x 594 16.54 x 23.39 7020 x 4960 A2 Gấp đôi khổ A3, gấp 4 khổ A4

Một vài lưu ý khi tăng kích thước ảnh :

 • Không nên tăng quá gấp nhiều lần so với ảnh gốc bởi nó sẽ gây ra hiện tượng vỡ ảnh .
 • Các ảnh có kích thước lớn thì nên co nhỏ đúng với tỉ lệ kích thước tiêu chuẩn chiều ngang và chiều dọc

Đó là cách đổi kích thước ảnh 2×3, 3×4 ,4×6, 6×9, 9×12 về các kích thước cơ bản như inch , pixcel …cho chúng ta có thể dễ dàng biết cách tính chuẩn xác nhất .

Đọc Thêm:  Dấu hiệu cho thấy bạn đang bị mụn nội tiết “hỏi thăm”

Trả lời