xoay video trong media player classic

Góc hỏi đápxoay video trong media player classic
Le Nhân viên hỏi 6 tháng trước

xoay video trong media player classic ?

Mọi người cho mình hỏi chút đó là xoay video trong media player classicnó là gì mà được nhiều người nhắc đến vậy . Cách sử dụng nó như thế nào nữa ạ

Your Answer

14 + 19 =