Monday, 26 August, 2019

Đánh giá
Đánh giá

xin gửi lời chào trân trọng tiếng anh

Góc hỏi đápxin gửi lời chào trân trọng tiếng anh
Le Nhân viên hỏi 1 tháng trước

xin gửi lời chào trân trọng tiếng anh ?

Mọi người cho mình hỏi chút đó là xin gửi lời chào trân trọng tiếng anhnó là gì mà được nhiều người nhắc đến vậy . Cách sử dụng nó như thế nào nữa ạ

Tìm kiếm câu trả lời ở dưới đây :
Your Answer

6 + 15 =