pdaotao.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css) là gì ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchpdaotao.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css) là gì ?
Le Nhân viên hỏi 9 tháng trước

Mình thấy mọi người tìm pdaotao.duytan.edu.vn @import url(/css/example.css) mà không biết nó là cái gì nữa . Có phải là đăng nhập vào daotao.duytan.edu.vn không mọi người ?

1 Answers
Ngọc Duân Duy Tân trả lời 9 tháng trước

theo mình biết thì họ đang muốn vào website đào tạo của trường đại học Duy Tân đó 

Your Answer

19 + 0 =