Mọi người cho hỏi polyp túi mật là gì vậy ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchMọi người cho hỏi polyp túi mật là gì vậy ?
Le Nhân viên hỏi 2 tháng trước

Ở ngoài mình nghe thấy nhiều về polyp nhưng không biết polyp túi mật có nghĩa là gì nhờ mọi người giải nghĩa của nó giúp mình với .

Your Answer

0 + 3 =