Có phải yougov lừa đảo không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải yougov lừa đảo không ?
Le Nhân viên hỏi 1 năm trước

Có phải yougov lừa đảo không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải yougov lừa đảo không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

1 Answers
Diep trả lời 2 tháng trước

Hi. Tôi đã và đang là nạn nhân của YouGov. Đã gần 3 tháng nay không nhận được tiền công (theo lịch từ ngày 10.06.2020 mà mãi đến 25.08.2020) khiếu nại emails liên tục nhưng không trả lời thỏa đáng và thậm chí im lặng hoàn toàn cho dù tôi gửi đến nhiều bộ phận liên quan, trực tiếp và gián tiếp. Tôi đang có ý định nhờ lãnh sự quán can thiệp.