Có phải tima lừa đảo không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải tima lừa đảo không ?
Le Nhân viên hỏi 4 tháng trước

Có phải tima lừa đảo không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải tima lừa đảo không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

Your Answer

17 + 13 =