Có phải thẩm mỹ viện ngọc dung lừa đảo không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải thẩm mỹ viện ngọc dung lừa đảo không ?
Le Nhân viên hỏi 1 năm trước

Có phải thẩm mỹ viện ngọc dung lừa đảo không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải thẩm mỹ viện ngọc dung lừa đảo không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

2 Answers
Đ trả lời 4 tuần trước

Lừa thật bạn ah! Đi làm đẹp nhân viên lèo nhèo, làm xấu góp ý, nhân viên cãi nhem nhẻm

Đ trả lời 4 tuần trước

Lừa thật bạn ah! Đi làm đẹp nhân viên lèo nhèo, làm xấu góp ý, nhân viên cãi nhem nhẻm