Có phải ngọc tâm đan lừa đảo không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải ngọc tâm đan lừa đảo không ?
Le Nhân viên hỏi 4 tháng trước

Có phải ngọc tâm đan lừa đảo không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải ngọc tâm đan lừa đảo không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

Your Answer

8 + 7 =