Có phải msmobile lừa đảo tinhte không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải msmobile lừa đảo tinhte không ?
Le Nhân viên hỏi 10 tháng trước

Có phải msmobile lừa đảo tinhte không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải msmobile lừa đảo tinhte không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

1 Answers
tuấn trả lời 9 tháng trước

Theo mình biết thì msmobile lừa đảo là thông tin ko đúng lắm, vì mình đã từng mua điện thoại ở đây

Your Answer

11 + 9 =