Có phải lừa đảo điện máy xanh không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải lừa đảo điện máy xanh không ?
Le Nhân viên hỏi 4 tháng trước

Có phải lừa đảo điện máy xanh không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải lừa đảo điện máy xanh không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

Your Answer

18 + 11 =