Có phải khắc ăn pkl lừa đảo không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải khắc ăn pkl lừa đảo không ?
Le Nhân viên hỏi 4 tháng trước

Có phải khắc ăn pkl lừa đảo không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải khắc ăn pkl lừa đảo không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

Your Answer

1 + 11 =