Có phải du học vnpc lừa đảo không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải du học vnpc lừa đảo không ?
Le Nhân viên hỏi 1 năm trước

Có phải du học vnpc lừa đảo không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải du học vnpc lừa đảo không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

1 Answers
Anh Khôi trả lời 2 tháng trước

Khổ toàn mấy ông đối thủ đi nói xấu người ta này nọ. Người ta mà lừa đảo thì đã không trụ được đến gần 20 năm. Cái này trẻ con cũng đoán ra được.