Có phải bệnh đạo ôn lúa không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải bệnh đạo ôn lúa không ?
Le Nhân viên hỏi 4 tháng trước

Có phải bệnh đạo ôn lúa không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải bệnh đạo ôn lúa không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

Your Answer

3 + 10 =