Có phải aten english lừa đảo không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Giải thíchCó phải aten english lừa đảo không ?
Le Nhân viên hỏi 1 năm trước

Có phải aten english lừa đảo không ?

Mình thấy mọi người đồn thổi nhưng không biết Có phải aten english lừa đảo không ? , mình cũng nửa tin nửa không tin

1 Answers
Hiep trả lời 2 tháng trước

Mình từng là giáo viên ở đó. Mình kết luận là có nhé bạn. Rút ra nhanh còn kịp.