Câu nói trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi là gì ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Khoa học & Địa lýCâu nói trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi là gì ?
Le Duc Bach hỏi 3 tháng trước

Nói thật chứ mình thấy người ta nói câu ” trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi ” mà lắm lúc nằm nghĩ mã không ra , ai có biết góp ý cho tôi tham khảo với trên mạng toàn thấy giải thích linh tinh lắm  .
Nhưng theo ý hiểu của tôi thì nghĩa nó là : Trời đất yên bình thì chắc chắn mọi sinh vật sẽ tự do nảy nở sinh sôi , mọi người nghĩ thế nào về ý hiểu của mình  ?

1 Answers
Le Nhân viên trả lời 3 tháng trước

fafafss

Your Answer

9 + 5 =