Góc hỏi đápDanh mục đơn: Khoa học & Địa lýCâu nói trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi là gì ?
Le Duc Bach hỏi 1 năm trước

Nói thật chứ mình thấy người ta nói câu ” trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi ” mà lắm lúc nằm nghĩ mã không ra , ai có biết góp ý cho tôi tham khảo với trên mạng toàn thấy giải thích linh tinh lắm  .
Nhưng theo ý hiểu của tôi thì nghĩa nó là : Trời đất yên bình thì chắc chắn mọi sinh vật sẽ tự do nảy nở sinh sôi , mọi người nghĩ thế nào về ý hiểu của mình  ?

1 Answers
Le Nhân viên trả lời 1 năm trước

fafafss

Your Answer

13 + 10 =