Cách nâng cấp tivi thường nhà bạn thành Smart TV thế nào ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Kỹ thuậtCách nâng cấp tivi thường nhà bạn thành Smart TV thế nào ?
Le Nhân viên hỏi 6 tháng trước
1 Answers
Phạm Thắm trả lời 6 tháng trước

Đơn giản thôi bạn có 2 cách Cách nâng cấp tivi thường nhà bạn thành Smart TV đó là  :

  • Mua tivi Smart TV mới  
  • Mua bộ TV box 
  • Mua thêm đầu Android TV 

Chỉ có 3 cách này là bạn có thể có Smart TV xem nhé 

Your Answer

12 + 14 =