Bị hành kinh có được thắp hương không ?

Góc hỏi đápDanh mục đơn: Khoa học & Địa lýBị hành kinh có được thắp hương không ?
Le Nhân viên hỏi 5 tháng trước

Theo mỗi nơi có một quan niệm về việc thắp hương , đối với việc bị hành kinh có được thắp hương không thì chúng ta sạch sẽ vẫn thắp hương bình thường nhé , mọi người vẫn quan niệm sai lầm về điều này .

Your Answer

13 + 8 =