Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

Khi từ nước ngoài trở về thì chiến khu Việt Bắc là một trong những điểm dừng chân đầu tiên của bác sau 30 năm lưu bạt phương trời Tây tìm đường cứu nước , hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc là một trong những hình ảnh đẹp trong mỗi chúng ta mà chúng ta không bao giờ quên được .

Việt Bắc là một khu vực nằm ở phía Bắc của thủ đô Hà Nội bao gồm 6 tỉnh thành như : Thái Nguyên, Tuyên Quang , Bắc Kan , Hà Giang , Lạng Sơn và Cao Bằng . Những năm tháng Bác Hồ hoạt động cách mạng và sinh sống đã để lại khá nhiều hình ảnh đẹp về một người lãnh tụ , một người anh hùng dân tộc với lối sống giản dị , cần kiệm liêm chính đang để chúng ta noi theo và thể hiện qua những bức ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc dưới đây .

Những bức hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc đẹp nhất  :

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 2 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 3 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 4 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

Loading...

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 5 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 6 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 7 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 8 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 9 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 10 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 11 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 12 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 13 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 14 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc 15 - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

hình ảnh Bác Hồ tại Việt Bắc - Tổng hợp các hình ảnh Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc

 

Đó chính là tổng hợp những hình ảnh quý giá mà được daydore.com sưu tập được trên các trang mạng có truyền tải thông tin hình ảnh của bác ở chiến khu Việt Bắc.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *